POZASTAVENIE linky č. 402702

402 702 Rušenie trasy

Vážení cestujúci,

dňom 1. júna 2017

P O Z A S T A V U J E M E

vykonávanie medzinárodnej diaľkovej autobusovej linky č. 402702 na trase Levice – Nitra – Trnava – Senica – Brno. Predmetná linka premáva len do 31.5.2017.

Vykonávanie diaľkových liniek je podnikateľskou aktivitou spoločnosti na komerčnej báze. Spoločnosť ARRIVA pristúpila k pozastaveniu linky po dôkladnom zhodnotení úrovne dosahovaných frekvencií cestujúcich, tržieb a nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzkovania predmetnej linky.

Ďakujeme všetkým našim cestujúcim za pochopenie aj za doterajšie využívanie našich služieb v oblasti autobusovej dopravy.

Tím ARRIVA EXPRESS

logo-arrivaexpress-zelene