POZASTAVENIE linky č. 403503

Vážení cestujúci,

dňom 1. mája 2017

P O Z A S T A V U J E M E

vykonávanie diaľkovej autobusovej linky č. 403503 na trase Nitra – Prievidza – Žilina. Predmetná linka premáva len do 30.4.2017.

Vykonávanie diaľkových liniek je podnikateľskou aktivitou spoločnosti na komerčnej báze. Spoločnosť ARRIVA pristúpila k pozastaveniu linky po dôkladnom zhodnotení úrovne dosahovaných frekvencií cestujúcich, tržieb a nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzkovania predmetnej linky.

Ďakujeme všetkým našim cestujúcim za pochopenie aj za doterajšie využívanie našich služieb v oblasti autobusovej dopravy.

Tím ARRIVA EXPRESS

logo-arrivaexpress-zelene