POZASTAVENIE linky č. 404501

mapa2

Vážení cestujúci,

dňom 18. júla 2016

P O Z A S T A V U J E M E

vykonávanie diaľkovej autobusovej linky č. 404 501 na trase Nové Zámky – Kolárovo – Šaľa – Sládkovičovo -Senec – Bratislava. Predmetná linka premáva len do 15.7.2016!
Vykonávanie diaľkových liniek je podnikateľskou aktivitou spoločnosti na komerčnej báze. Spoločnosť ARRIVA pristúpila k pozastaveniu linky po dôkladnom zhodnotení úrovne dosahovaných frekvencií cestujúcich, tržieb a nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzkovania predmetnej linky.
Ďakujeme všetkým našim cestujúcim za pochopenie aj za doterajšie využívanie našich služieb v oblasti autobusovej dopravy.
Tím  ARRIVA EXPRESS

logo-arrivaexpress-zelene