POZASTAVENIE linky č. 811702

Vážení cestujúci,

dňom 27. septembra 2017

P O Z A S T A V U J E M E

vykonávanie medzinárodnej diaľkovej autobusovej linky č. 811702 na trase Michalovce – Košice – Prešov – Poprad – Žilina – Mladá Boleslav – Liberec. Predmetná linka premáva len do 26.9.2017.

Vykonávanie diaľkových liniek je podnikateľskou aktivitou spoločnosti na komerčnej báze. Spoločnosť ARRIVA pristúpila k pozastaveniu linky po dôkladnom zhodnotení úrovne dosahovaných frekvencií cestujúcich, tržieb a nákladov súvisiacich so zabezpečovaním prevádzkovania predmetnej linky.

Ďakujeme všetkým našim cestujúcim za pochopenie aj za doterajšie využívanie našich služieb v oblasti autobusovej dopravy.

Tím ARRIVA EXPRESS

logo-arrivaexpress-zelene